Fagplattformer

Foreløpig har Icon Business Media etablert én fagportal, innenfor området kundeservice. På kort tid har www.kundeservicenytt.no blitt en populær nisjekanal, hvor vårt ukentlige nyhetsbrev leses av flere tusen ledere og ansatte med ulike roller innenfor kundeservicefunksjonen.

Nye læringsarenaer

Icon Business Media skal etablere flere tilsvarende nettsamfunn, både i Norge og Sverige. Hvilke fagområder som prioriteres er ikke avklart, men det er naturlig å vurdere områder hvor vi allerede har en tydelig stemme og et stort nettverk.