Icon Business Media

Om oss

Icon Business Media är dotterbolag till Icon Business Training, moderbolaget till Confex AS. Confex har under 25 år samlat mer än 500 000 norska och svenska yrkesaktiva på olika kurser och konferenser.

Inför detta stora nätverk av deltagare, föredragshållare och kursledare samt andra yrkesaktiva, erbjuder och presenterar Icon Business Media livslångt lärande genom digitala mötesplatser. Genom att registrera dig som användare av våra digitala mötesplatser, kommer du att få veckovisa nyhetsbrev med yrkesmässigt innehåll som är relevant för just din arbetssituation.

Personerna bakom Icon Business Media

VD är Sven Øvergaard. Sven har en bakgrund som partner och seniorrådgivare vid kommunikationsbyrån Nucleus under perioden 2005–2021. Dessförinnan var han kommunikationschef vid Nordic Innovation, från 2000–2005. Sven var även med att starta upp Confex AS år 1997, där han dessutom har suttit i styrelsen sedan år 2013.

Redaktör är Corinne Hilde Fjellås. Corinne har erfarenhet som bolagsgrundare under perioden 1986–1997 och som utbildningschef vid Rubicon Kosmetikk från 1997 till 2000. Från är 2000 till 2021 var Corinne senior projektchef och teamchef vid Confex. Med redaktörsansvar för den digitala mötesplatsen Kundeservicenytt, var Corinne en central nyckelperson vid etableringen av denna webbcommunity under hösten 2020.

Om Icon Business Media

Vi samlar yrkesaktiva med gemensamma yrkesmässiga intressen, arbetsuppgifter och utmaningar i vardagen. Till dessa personer skickar vi varje vecka nyhetsbrev med information, sakfrågor och diskussionsämnen som har relevans för deras yrkesmässiga arbetsuppgifter. För mig är detta livslångt lärande i praktiken.

Sven Øvergaard, VD för Icon Business Media

Vi lever i förändringens tidsålder

Vi lever i en tid där utveckling inom de flesta branscher och yrkesområden sker i ett ökande tempo. I denna förändringens tidsålder är kunskap färskvara. Detta ser vi i många branscher där äldre arbetstagare ersätts av yngre med mer uppdaterad och relevant kunskap. Dessutom kommer ny teknologi, tjänste- eller produktionsinnovation hela tiden att utmana vårt sätt att arbeta och tänka. Alla branscher kommer – förr eller senare – att uppleva disruption.

Om du i egenskap av chef eller anställd skall bevara din attraktivitet på arbetsmarknaden, måste din kompetens uppdateras och utvecklas och din nyfikenhet för lärande stimuleras. Detta är krävande i en tid där de flesta av oss saknar tid och resurser till fortutbildning. Dessutom förlorar mycket av den kunskap som förvärvas oftast relevans över tid. Så snabbt går utvecklingen.

Vår nisch är verksamhetsfunktion och yrkesområde – inte bransch

Vi arbetar tvärs över branscher och är därmed ett komplement till branschmedierna. Vi skall koncentrera oss på de yrkesaktivas arbetsuppgifter och utmaningar, för att därefter presentera framgångsberättelser som de kan lära eller inspireras av.

Icon Media Group

Icon Business Media ägs av Icon Media Group som även har 2 andra etablerade företag:

Icon Business GroupIcon Business TrainingIcon Business Solutions