Icon Business Media

Livslångt lärande på en webbplats

Icon Business Media etablerar och bedriver digitala yrkesportaler och mötesplatser för yrkesaktiva inom olika yrkesroller. Vi lägger tonvikt på verksamhetsfunktion och yrkesområde – inte bransch – och innehållet som skall inspirera till lärande och nyfikenhet, distribueras direkt till målgruppen genom veckovisa nyhetsbrev.

Förbli attraktiv på arbetsmarknaden

Vi lever i en tid där utveckling inom de flesta branscher och yrkesområden sker i ett ökande tempo. Om du i egenskap av chef eller anställd skall bevara din attraktivitet på arbetsmarknaden, måste din kompetens uppdateras och utvecklas och din nyfikenhet för lärande stimuleras. Genom våra mötesplatser kan anställda och chefer lära av eller inspireras av andra, diskutera olika frågor, knyta kontakter, skapa nätverk och mycket mer.

Läs mer om oss

Senaste nytt

Se alla artiklar