Icon Business Media

Livslang læring på ett nettsted

Icon Business Media etablerer og drifter digitale fag- og møteplasser for yrkesaktive innenfor ulike roller. Vi vektlegger fag – ikke bransje – og innholdet som skal inspirere til læring og nysgjerrighet, distribueres direkte til målgruppen gjennom ukentlige nyhetsbrev.

Forbli attraktiv i arbeidslivet

Vi lever i en tid hvor utviklingen innenfor de fleste bransjer og fagområder skjer i et akselererende tempo. Skal du som leder eller ansatt bevare din attraktivitet, må kompetansen utvikles og nysgjerrigheten for læring stimuleres. Gjennom våre fagaviser og møteplasser, kan ansatte og ledere lære av eller bli inspirert av andre, diskuter ulike saker, knytte nettverk og mye mer.

Les mer om oss

Aktuelt

Se alle artikler