Icon Business Media

Om oss

Icon Business Media er søsterselskap av Icon Business Training, morselskapet til Confex AS. Confex har i 25 år samlet mer enn 500 000 norske og svenske yrkesaktive på kurs og konferanser.

Overfor dette store nettverket av deltakere, foredragsholdere og kursledere, supplert med andre yrkesaktive, presenterer Icon Business Media livslang læring gjennom digitale fagaviser. Ved å registrere deg som abonnent, vil du ukentlig motta nyhetsbrev med fagstoff relevant for din arbeidssituasjon.

Personene bak Icon Business Media

Daglig leder er Sven Øvergaard. Han har bakgrunn som partner og seniorrådgiver i kommunikasjonsbyrået Nucleus, fra perioden 2005-2021. Før dette var han kommunikasjonssjef i Nordic Innovation, fra 2000-2005. Sven var også med på å starte Confex AS i 1997, hvor han i tillegg har sittet i styret siden 2013.

Redaktør er Corinne Hilde Fjellås. Hun har erfaring som gründer i perioden 1986-1997, og som opplæringssjef i Rubicon Kosmetikk fra 1997 til 2000. Fra 2000 til 2021 var Corinne senior prosjektleder og teamleder i Confex. Med redaktøransvar for Kundeservicenytt, var hun sentral i etableringen av dette nettsamfunnet høsten 2020.

Om Icon Business Media

Vi samler yrkesaktive med felles faginteresser, oppgaver og utfordringer i hverdagen. Til disse sender vi ukentlig fagstoff med relevans til deres arbeidsoppgaver. For meg er dette livslang læring i praksis.

Sven Øvergaard, daglig leder i Icon Business Media

Vi lever i endringens tidsalder

Vi lever i en tid hvor utviklingen innenfor de fleste bransjer og fagområder skjer i et akselererende tempo. I denne endringens tidsalder er kunnskap ferskvare. Dette ser vi i mange bransjer, hvor eldre arbeidstakere erstattes av yngre med mer relevant kunnskap. I tillegg vil ny teknologi, tjeneste- eller produktinnovasjon hele tiden utfordre måten vi jobber og tenker på. Alle bransjer vil – før eller siden – oppleve disrupsjon.

Skal du som leder eller ansatt bevare din attraktivitet, må kompetansen utvikles og nysgjerrigheten for læring stimuleres. Dette er krevende i en tid hvor de fleste av oss mangler tid og ressurser til videreutdanning. I tillegg mister mye av kunnskapen som erverves relevans over tid. Så raskt går utviklingen.

Vår nisje er fag – ikke bransje

Vi jobber på tvers av bransjene, og er dermed et supplement til bransjemediene. Vi skal konsentrere oss om de yrkesaktives arbeidsoppgaver og utfordringer, for deretter å presentere suksesshistorier som de kan lære eller bli inspirert av.

Icon Media Group

Icon Business Media eies av Icon Media Group som også har 2 andre etablerte selskaper:

Icon Business GroupIcon Business TrainingIcon Business Solutions